image banner
Xây dựng con người Sông Cầu phát triển toàn diện
Thị ủy Sông Cầu vừa triển khai Kế hoạch xây dựng con người Sông Cầu phát triển toàn diện (giai đoạn 2021-2025), ưu tiên mọi nguồn lực để con người Sông Cầu phát triển toàn diện gắn với phát triển tri thức, phát triển thể chất, có phẩm chất đạo đức, có kiến thức về kỹ năng xã hội. Khơi dậy khát vọng làm cho con người thực sự trở thành nhân tố quyết định sự phát triển nhanh và bền vững, góp phần sớm đưa thị xã Sông Cầu lên thành phố vào năm 2025.

Lễ Hội Vịnh Xuân Đài

Thị xã Sông Cầu đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức giáo dục pháp luật cho toàn dân. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; hàng năm có trên 95% trẻ em dưới 01 tuổi tiêm, uống đầy đủ vắc-xin phòng bệnh; đến năm 2025 giảm tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi bị suy dinh dưỡng: thể thấp còi < 20%, thể nhẹ cân < 10%, thể béo phì < 8%; cải thiện tầm vóc, thể chất của thanh niên, chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi đối với nam đạt 167cm, nữ đạt 156cm; tỷ lệ người dân thường xuyên tham gia luyện tập thể dục của thị xã đạt 48%, gia đình đạt danh hiệu thể thao chiếm 30%; phấn đấu đến năm 2025, có trên 90% hộ gia đình văn hóa; 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 90% thôn, khu phố văn hóa; 80% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và 50% phường đạt chuẩn văn minh đô thị; tập trung công tác bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng xã hội cho toàn dân, nhất là bồi dưỡng đối với thế hệ trẻ, phấn đấu có 100% thanh thiếu nhi được bối dưỡng kiến thức về kỹ năng xã hội.

Để đạt được mục tiêu này, TX Sông Cầu đề ra các giải pháp đó là: Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực liên quan đến xây dựng con người Sông Cầu phát triển toàn diện; đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị và đồng thuận trong xã hội. Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể; tăng cường nguồn lực xây dựng con người Sông Cầu phát triển toàn diện.

MỸ CHUNG

Xem thêm
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1